Резюме Дамир кызы Айишы
Дамир кызы Айишы
Университет
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
Работы Дамир кызы Айишы